Obveza isplate minimalne plaće na teritoriju Njemačke

Obveza isplate minimalne plaće na teritoriju Njemačke

Novi propisi o minimalnim plaćama, vrijede samo za radnike, ne za direktore tvrtke ili samozaposlene osobe!

Poštovani,

Dostavljamo nove informacije koje nam je proslijedilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Spomenuti novi propisi o isplati minimalne plaćeu bruto iznosu od 8,5 EUR za vozače koji obavljaju prijevozničku djelatnost na teritoriju Njemačke, a koja je počela vrijediti od 1. siječnja 2015.g., vrijede samo za radnike, ne za direktore tvrtke ili samozaposlene osobe Nije potrebno imati predstavnika u Njemačkoj, svime možete upravljati sami.

Novi propisi o minimalnim plaćama i izvješćima o zaposlenim radnicima u sektoru prijevoza i logistike vrijede za radnike sa stranim prebivalištem koje šalju odnosno zapošljavaju svoje radnike u Njemačkoj, i to za tvrtke registrirane van Njemačke (bez obzira radi li se o članicama EU ili državama van EU), ako su njihovi radnici zaposleni u Njemačkoj na obavljanju prijevoza ili – kako je u djelatnosti prijevoza najčešće slučaj – koji samo tranzitiraju kroz Njemačku.

Strani prijevoznici moraju prije početka obavljanja prijevoza na njemačkom području, koristeći obrazac 033037 (mobil) dostaviti Saveznoj upravi Zapad u Kölnu sljedeće informacije:

  •  Ime, prezime i datum rođenja zaposlenika
  •  početak i procijenjeno trajanje rada na njemačkom području (vrijedi do 6 mjeseci)
  •  adresu na kojoj se dokumenti čuvaju (može biti adresa tvrtke)
  •  potvrdu da poslodavac isplaćuje minimalnu plaću  vozačima za vrijeme rada na njemačkom području te da će zaposlenici na zahtjev predočiti dokaz da je vozaču isplaćena minimalna plaća.

 

Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na njemačkom jeziku. Za sada, obrazac se može dostaviti samo faxom ili poštom. Svi kontaktni podaci nalaze se na obrascu.

Ako ste obrazac dostaviti faxom, to je sve što ste trebali učiniti. Molimo čuvajte  izvješće o prijenosu vašeg faxa uz ostale dokumente. Neće biti nikakve potvrde ili odobrenja  od njemačkih carinskih službi.

Obavijest može sadržavati sve poslove obavljene u razdoblju do 6 mjeseci, bez obzira spadaju li u to razdoblju u cijelosti ili djelomično. Možete navesti imena vozača za razdoblje od primjerice 1. 01. – 30. 06. 2015. i bit će obuhvaćene sve vožnje između tih datuma.

Ove informacije trebaju biti poslane prije dolaska na njemačko područje. Još jednom, jednostavno ih pošaljete, nema nikakvog odgovora ili odobrenja. Izmjene u obavljanju planiranih vožnji ne trebaju se dojaviti njemačkoj carini, ako je već ranije poslana obavijest, osim ukoliko nije potrebno  navesti nove vozače koji prethodno nisu navedeni.

Trenutno obrazac postoji samo na njemačkom jeziku.

Ako vozač strane tvrtke ulazi u Njemačku, on prema njemačkim propisima ima pravo na minimalnu plaću za vrijeme obavljanja svoje aktivnosti u Njemačkoj (trenutno 8,50 EUR po satu bruto). Poslodavac je obvezan bilježiti početak kraj i trajanje vremena odrađenog na njemačkom području najkasnije 7 dana nakon što je prijevoz obavljen. U djelatnosti prijevoza (samo mobilne aktivnosti) bilježenje je pojednostavnjeno tako da se bilježi samo ukupan iznos odrađenih sati (bez početka i završetka).

Nema nikakvih propisa o tome kako se ovi podaci bilježe ili čuvaju. U roku od 7 dana nakon obavljanja prijevoza u Njemačkoj (npr. za 12. 01. – do 19. 01.) bilježi se ukupan broj odrađenih sati na taj dan za svakog vozača. Predlažemo formiranje popisa s imenima vozača za svaki kamion koji bi se nalazio u kamionu (koji bi vozači s lakoćom popunili  svaki put kad su na vožnji) ili koji bi se nalazio u kompjuteru, s navedenim brojem odrađenih sati za svakog vozača.

Zapisi se trebaju čuvati 2 godine. Nema potrebe da ih se šalje u Köln osim na zahtjev (npr. budu li potrebne daljnje informacije radi carinske provjere).

Dokumentacija o radnom vremenu i isplaćenim plaćama može se čuvati  kod prijevoznika. U tom slučaju potrebno je dodatno potpisati drugi „Versicherung“ na obrascu. Svojim potpisom potvrđujete da ćete tražene dokumente dostaviti na njemačkom jeziku ako ih njemačke carinske službe zatraže.

Vozač ne mora imati sa sobom nikakav dokaz o izvješćivanju ili o minimalnim plaćama (npr. platne odreske), ali trebaju imati svoje osobne dokumente (osobna iskaznica/putovnica), što je uobičajeno.

Dodatne informacije i potrebni obrasci (desno na linku na web stranici njemačke carine) od dana, 19. prosinca 2014. dostupni su nawww.zoll.de.

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html

Kontakt u Carini:

Nancy Schaarschuch
Informations- und Wissensmanagement Zoll
Central information unit
Carusufer 3-5
01099 Dresden
Tel.: 0351/44834-530
Fax: 0351/44834-590
E-Mail:enquiries.english@zoll.de 
(Upit je moguće posati na engleskom jeziku!)

Internet:www.zoll.de

Hauptzollamt Köln
Stolberger Straße 200 50933 Köln
Postfach 45 05 20 50880 Köln
Telefon:  0221 27252-0
Fax:  0221 27252-1211
E-Mail:poststelle@hzak.bfinv.de

Kategorija