Zakon o zaštiti potrošača – povjerenstva za reklamacije javnih usluga

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09) u članku 24. propisuje obvezu obrtnika koji obavlja javnu uslugu da osnuje povjerenstvo za reklamacije potrošača u kojemu trebaju biti zastupljeni i predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Zadatak je povjerenstva da pisano odgovori na reklamacije u roku od 30 dana od zaprimljene reklamacije. Kazna za nepoštivanje obveze osnivanja povjerenstva ili nepoštivanje roka odgovora za obrtnike može biti u rasponu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. Povjerenstva su obavezni osnovati obrtnici koji obavljaju djelatnosti:

– dimnjačarske poslove

– prijevoz pokojnika,

– javni linijski prijevoz,

– autotaksi prijevoz

– posebni linijski prijevoz ako se obavlja u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza uz posebnu dozvolu (čl. 44. st. 4. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu – NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09),

– poštanske usluge

– održavanje čistoće (javnih površina)

– odlaganje komunalnog otpada.

Zakon o zaštiti potrošača, kod posljednjih izmjena, uveo je mogućnost da se takva povjerenstva osnuju pri Hrvatskoj obrtničkoj komori za one obrtnike koji pružaju javne usluge, a nemaju zaposlene radnike ili imaju do pet zaposlenih. Ocjenjujući potrebu osnivanja povjerenstava, Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj u studenome 2009. godine donio je načelnu odluku da se osnuju povjerenstva za:

– dimnjačarske poslove,

– prijevoz putnika u javnom prometu i

– prijevoz pokojnika.

Slijedom toga, na sjednici održanoj u veljači 2010. godine, Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore imenovao je i članove u ova tri povjerenstva, te ona mogu započeti sa radom.

Stoga obavještavamo naše članove, obrtnike iz navedenih djelatnosti, o osnivanju povjerenstava, te upućujemo da u skladu s odredbom članka 24. Zakona o zaštiti potrošača upoznaju potrošače – korisnike svojih usluga s mogućnošću podnošenja reklamacija povjerenstvima na adresu:

 Hrvatska obrtnička komora

Povjerenstva za reklamacije javnih usluga

Ilica 49, 10000 ZAGREB

Također obavještavamo o potrebi osnivanja vlastitih povjerenstava i druge obrtnike za koje Zakon o zaštiti potrošača predviđa obvezu osnivanja povjerenstava. To su oni koji imaju više od pet zaposlenih ili se bave djelatnostima koje se prema članku 24. Zakona smatraju javnim uslugama, a za koje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori nisu osnovana zajednička povjerenstva.

Kategorija