Cehovi

Pravilnik o cijenama poljoprivrednih proizvoda

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Sukladno Uredbi Vijeća EK broj 1234/2007, Republika Hrvatska donijela je Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( Narodne novine br. 149/200.), temeljem kojeg je donesen i Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama  poljoprivrednih proizvoda NN 87/2010. Tekst pravilnika nalazi se u prilogu .

Korištenje crtanih likova u slastičarstvu

Na inicijativu Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika, zbog uočenog problema rada u slastičarstvu pri korištenju likova iz crtanih filmova za torte, u HOK-u je 20. siječnja održan sastanak s predstavnicima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i trgovačkog društva Fun Cake Factory d.o.o.

Kao predstavnici slastičara, na sastanku su sudjelovali Nenad Šepak, predsjednik Ceha ugostitelja HOK-a, Martina Dumančić, predsjednica sekcije slastičara, Stjepan Vincek, slastičar iz Zagreba i Marija Komerički, iz slastičarskog obrta iz Samobora.

Vodič za pekarstvo - HACCP

Vodič dobre higijenske prakse

U Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije na Rijeci 20. listopada 2011. predstavljeni su Vodič dobre higijenske prakse za pekarstvo i HACCP vodič. Vodiči su izrađeni uzsuradnju Hrvatske obrtničke komore i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije.

Poznato je kako prema Zakonu o hrani NN 46/07 i Pravilniku o higijeni hrane NN 99/07, obveza uspostave načina poslovanje prema načelima HACCP-a teče od 1. siječnja 2009.