O nama

O nama OKBP

Hrvatska obrtnička komora samostalna je stručna poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtništva.

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora sa oko 80.000 obrtnika.

U obrtničku komoru Brodsko-posavske županije učlanjena su dva udruženja obrtnika s područja Brodsko-posavske županije s 2.532 obrtnika.

Kategorija