Anketni upitnik – istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om

gencija za zaštitu osobnih podataka, u okviru EU projekta Awareness Raising Campaign for SME II kojeg implementira u suradnji s talijanskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka Garante Privacy, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Sveučilištem Vrije u Bruxellesu i Sveučilištem u Firenci, provodi istraživanje stavova žena i muškaraca u pogledu usklađenosti s GDPR-om, u kontekstu poštivanja rodne ravnopravnosti i jednakosti između žena i muškaraca.

Cilj ovog istraživanja je utvrditi potrebe radi donošenja plana aktivnosti usmjerenih na poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca, te na suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina društva unutar organizacija koje provode aktivnosti u okviru projekta ARC II i unutar malih i srednjih poduzeća obuhvaćenih ovim projektom. S obzirom na to da se glavne aktivnosti projekta provode u području zaštite osobnih podataka, dio ovog istraživanja bit će posvećen ispitivanju svijesti o zaštiti osobnih podataka unutar organizacija i poduzeća. Rezultati istraživanja koristit će se isključivo u svrhu analize potreba i predlaganja mjera za poboljšanje ravnopravnosti žena i muškaraca te za suzbijanje diskriminacije ranjivih skupina u društvu.

Molimo vas da ispunite anketu koja je dostupna OVDJE. 

Vaši odgovori ključni SU za dobivanje dubljeg uvida u svijest o zaštiti podataka i rodnoj ravnopravnosti među hrvatskim obrtnicima.

Foto_izvor: freepik.com

Svjetski je dan prava potrošača

15. ožujka obilježava se Svjetski dan prava potrošača. Ovaj dan obilježava se od 1983. godine s ciljem promicanja i poštivanja prava svih potrošača.

Svaki trgovac, tako i obrtnik, da bi s potrošačima poslovao u skladu s pravnim propisima mora biti upoznat s obvezama koje proizlaze iz pravila kojima se štite prava potrošača. U Hrvatskoj su ova pravila regulirana prvenstveno Zakonom o zaštiti potrošača.

S druge strane, svakom trgovcu važno je da je njegov potrošač zadovoljan s proizvodom ili uslugom koju na tržištu nudi te da mu nije narušen reputacijski ugled. Potrošač koji je zadovoljan i koji ima povjerenje u poduzetnika otvara poduzetniku nova tržišta, donosi nove prilike i nove potrošače. Zadovoljan potrošač uvijek se vraća.

Visoka razina potrošačkih prava pridonosi većoj konkurentnosti i povećanju gospodarske aktivnosti.

Hrvatska obrtnička komora (HOK) jedna je od nositeljica zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti na području zaštite prava potrošača HOK provodi u skladu s Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje 2021.-2024.

HOK provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima te obvezama koje pred njih postavljaju pravila o zaštiti potrošača. Poznavanje tih pravila obostrana je korist i za trgovca i za potrošača.

Isto tako, HOK pruža članovima koji su u sporu s potrošačima usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i financijski povoljnije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima i to kroz postupke pred:

 • Sudom časti pred kojim se, između ostalog, odlučuje o povredi prava potrošača od strane pojedinih trgovaca i
 • Centrom za mirenje pred kojim se mogu rješavati i potrošački sporovi

Bitno je naglasiti da nagodbe sklopljene mirnim putem na Sudu časti i Centru za mirenje imaju snagu ovršne isprave odnosno da su izjednačene s pravomoćnom sudskom presudom.

I Sud i Centar HOK-a odlukom nadležnog ministarstva još od 2017. notificirani su kao tijela kvalificirana za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj te ih je Europska komisija uvrstila na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.

Potrošač ili trgovac koji imaju spor s članom HOK-a (obrtnikom) mogu pred ovim tijelima pokrenuti postupak kojim će na brz i učinkovit način riješiti spor. Više informacija možete pronaći OVDJE. 

Hrvatsko zakonodavstvo kontinuirano se usklađuje s europskim direktivama i najboljim praksama na području zaštite potrošača pa je tako tijeku donošenje Zakona o mirnom rješavanju sporova kojemu je svrha stvoriti uvjete za sporazumno rješavanje sporova, izbjegavanje nepotrebnog pokretanja sudskih postupaka uz poticanje i ohrabrivanje korištenja postupaka mirnog rješavanja sporova, a što bi trebalo u konačnici omogućiti veće korištenje ovakvog rješavanja sporova i time trgovcima i potrošačima omogućiti nastavak poslovne suradnje.

OBAVIJEST – prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za obnovu licencije Zajednice

Dana 1. 7. 2023. ističe rok važenja više od 2000 licencija Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz tereta i putnika izdanih s danom ulaska Republike Hrvatske u EU, a do kraja godine još dodatnih 900 licencija.

U cilju pravovremenog rješavanja velikog broja zahtjeva u kratkom vremenskom roku, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poziva prijevoznike da zahtjev za obnovu licencije Zajednice podnesu i prije propisanog roka od najmanje dva mjeseca prije njenog isteka.

Obrazac zahtjeva za izdavanje licencije Zajednice može se preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK-a na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023.

Pozivaju se hrvatski obrtnici i poduzetnici da iskoriste prigodu i prezentiraju svoje proizvode i usluge u organizaciji i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023. koji će se održati od 2. do 6. svibnja 2023. godine.

Radi se o važnom proljetnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 700 izlagača iz preko 20 država, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, prehrambena industrija, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja…

Ovogodišnja zemlja partner sajma u Mostaru je Izrael, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki.

Pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2022. godine:

 • oko 700 izlagača
 • paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
 • 26 država na sajmu
 • oko 40.000 posjetitelja
 • preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane za sajamsku izložbu u 2023. godini:

Naziv sajma: 24. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2023

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 2. – 6. 5. 2023.,10,30 – 18,30 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.comwww.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, dežurnu osobu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, s logistikom nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje za članove HOK-a od 50% iznosi 79,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 98,75 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 158,00 EUR-a po m+ PDV (25%), odnosno 197,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, ali u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

 1. prijavu – obavezno navesti potreban namještaj na štandu,
 2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koja se šalje na sajam,
 3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 31. 3. 2023. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala:

 • u Hrvatsku obrtničku komoru na adresu: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb,
 • putem telefaksa: 01/48 46 610 ili
 • putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istumože osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se javiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat i/ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a!

Prijavne materijale i uvjete nastupa na 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2023. godine možete pronaći na dnu ove stranice.               


 Preuzimanja

Naziv datotekeVeličina
Informacije o obradi podataka Mostar 2023.pdf170.54 KB
Prijava izlaganja za 24 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2023_članovi HOK-a.doc74.5 KB
Prijava izlaganja za 24 Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2023_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a .doc73 KB

Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti PANONSKE HRVATSKE

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama definiranim u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Uputa o prijavi:

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na Obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa te potpisom Deklaracije.

Obrazac se podnosi na dva načina:

 1. Elektronskim ispunjavanjem google obrasca putem poveznice uz obvezno učitavanje potpisane Deklaracije za predmetni regionalni lanac vrijednosti
 2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca te Deklaracije za predmetni regionalni lanac vrijednosti, elektroničkom poštom na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta, kao primjer u nastavku: Javni poziv za iskaz interesa – RLV HRANA I POLJOPRIVREDA – PANONSKA HRVATSKA

Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Javni poziv za iskaz interesa moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr.

Odgovori na postavljana pitanja će se objaviti tijekom trajanja Poziva na internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/ i

http://www.strukturnifondovi.hr/.

U nastavku su priložene poveznice za lakši pristup pojedinom javnom pozivu prema područjima interesa:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti HRANA i POLJOPRIVREDA Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu ZELENI RAST Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti PAMETNE i KREATIVNE INDUSTRIJE Panonske HrvatskeJavni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti KONTINENTALNI TURIZAM Panonske Hrvatske

Hrvatska obrtnička komora raspisala je natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja vizualnog identiteta najvišeg priznanja Komore naziva “Zlatne ruke”.

Ovo priznanje dodjeljuje se svake godine uglednim i časnim članovima za izuzetna poslovna dostignuća u obrtu i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i malog poduzetništva, kao i drugim fizičkim i pravnim osobama, koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Hrvatske. Priznanje „Zlatne ruke“ simbolizira vještinu, kreativnost i vrijedan rad obrtnika koji su svojom dugogodišnjom aktivnošću pridonijeli razvoju i ugledu obrta i obrtničkih institucija te očuvanju obrtničke tradicije.

Ponude za izradu novog idejnog i vizualnog rješenja priznanja statua i plaketa „Zlatne ruke“ mogu se dostaviti do 31. ožujka 2023. godine. 

Pravilnik natječaja i kontakte za dodatna pitanja o uvjetima ili tehničkim detaljima možete pronaći na dnu ove stranice.


 Preuzimanja

Naziv datotekeVeličina
Natječaj za izradu idejnog i izvedbenog rješenja Zlatne ruke.pdf175.28 KB
Informacije o obradi podataka – Natječaj Zlatne ruke_1.pdf178.31 KB

Nastaviti s mjerom ograničenih cijena energije te razmotriti dodatne mjere za plin

Hrvatska obrtnička komora podržava način na koji Vlada Republike Hrvatske odgovara na izazove kriza koje pogađaju obrtništvo i gospodarstvo posljednjih godina. No i dalje se suočavamo s nizom faktora koji negativno utječu na gospodarsku stabilnost te raste zabrinutost obrtnika za nastavak poslovanja, posebice nakon isteka važenja mjera za ublažavanje energetske krize.

Naime, proteklih mjesec dana Hrvatska obrtnička komora zaprima brojne pritužbe članova koji su početkom 2023. godine zaprimili višestruko povećane račune za plin za studeni i prosinac 2022. godine. Najviše su pogođeni obrtnici s područja Slavonskog Broda koji su tijekom proljeća 2022. zbog prestanka rada dotadašnjeg opskrbljivača potpali pod Zajamčenu opskrbu HEP Plina čija je cijena regulirana od strane HERA-e, a kojima su računi u siječnju uvećani za gotovo 600% u odnosu na prethodna razdoblja. Ovako veliko povećanje ulaznih troškova obrtnici ne mogu podnijeti te najavljuju zatvaranje obrta i otpuštanje radnika.

Vlada RH je do sada učinila mnogo, posebice kroz mjeru ograničenih cijena električne energije za malo gospodarstvo. Hrvatska obrtnička komora smatra kako je nužno nastaviti s tom mjerom i nakon 31. ožujka 2023. Također, predlažemo razmotriti dodatne mjere za plin, po istom modelu kao i za električnu energiju, budući su se subvencije za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike pokazale nedostatnim da bi ublažile troškovni udar na poslovanje.

Hrvatska obrtnička komora također, sa svoje strane, traži rješenje situacije kroz pogodnosti koje ugovorno osigurava s partnerima iz raznih gospodarskih grana te pregovore s distributerima i opskrbljivačima energentima. No, zbog dugotrajnog nastavka krizne situacije u području energetike mogućnosti takvog ublažavanja negativnih utjecaja na poslovanje sve su manje.

U cilju očuvanja pozitivnih trendova u obrtništvu, uključivo i zadržavanje razine zapošljavanja radnika u obrtničkim djelatnostima, smatramo nužnim proširiti mjere pomoći kao neophodnog jamca poslovne stabilnosti i opstanka za veliku većinu obrtnika.

Foto_izvor: freepik.com

Natječaj za program Eurostars 3 – European Partnership on Innovative SMEs/Eurostars

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, mala i srednja poduzeća da prijave svoj inovativni projekt na Eurostars program i osiguraju potporu od 1,5 milijuna kuna.  

Eurostars je program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.
Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz dvije različite zemlje u projektu, a popis zemalja članica programa možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4.
Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem, a uloga malih i srednjih poduzeća u partnerstvu mora biti značajna te moraju sudjelovati s minimalno 50 % projektnih troškova.
Ostali partneri mogu biti poduzeća ili druga vrsta organizacije ako su prihvatljivi prijavitelji u svojoj državi članici programa.

Prihvatljive su sve djelatnosti iz svih sektorskih područja, a opravdani troškovi su troškovi plaća projektnog tima, amortizacija, troškovi vanjskih usluga, troškovi putovanja te ostali razvojni troškovi.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a krajnji cilj je razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa. 

Intenzitet financiranja za mikro i mala poduzeća je 60%, dok za srednja poduzeća iznosi 50%.

Pune prijave podnose se centralno i izravno EUREKA Tajništvu (Bruxelles) na engleskom jeziku ONLINE putem poveznice, a rok za podnošenje prijave je 13. travnja 2023. do 14:00:00 sati (CET).

EUREKA Tajništvo ocjenjuje prihvatljivost projekta i organizira tehnološku evaluaciju, dok HAMAG-BICRO financijski ocjenjuje hrvatske prijavitelje u projektu.

Poziv možete pronaći na dnu ove stranice.


 Preuzimanja

Naziv datotekeVeličina
Eurostars+call+text+April+2023+deadline.pdf265.35 KB

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Javnim pozivom za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ potiču se ulaganja malih i srednjih poduzetnika usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Pozivom „Vaučeri za digitalizaciju“ sufinancirati će se sljedeći vaučeri:

 • vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • vaučer za strategiju digitalne transformacije
 • vaučer za digitalni marketing
 • vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
 • vaučer za složena digitalna rješenja

Pozivaju se poduzetnici koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog, a u skladu s područjima za koje će se dodjeljivati vaučeri.

Kriteriji prihvatljivosti:

 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog (dokazuje se: uvidom u obrtni registar, uvidom u Obrazac GFI-POD, REGOS, ili jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja)
 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007., u području (odnosno odjeljku/skupini) kako slijedi:
  • J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
  • J 63.1 Obrada podataka, usluge pružatelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
  • M 70.2. Savjetovanje u vezi s upravljanjem
  • M 73.2. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
  • P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)

(dokazuje se: uvidom u obrtni registar)

 • pružatelj usluga mora imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu (uslugu iste ili slične složenosti kao usluga koja je predmet vaučera) pruženu različitim klijentima tijekom najviše dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog, čime se dokazuje da pružatelj usluga ima potrebno iskustvo, stručna znanja i sposobnosti za pružanje usluge koja je predmet vaučera (dokazuje se: dostavljene reference)
 • pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera (kriterij se koristi gdje je primjenjivo), a dokazuje se: Izjavom
 • pružatelj usluge ima najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje), s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
   • Zaposleni stručnjak mora imati: najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata.- Sve navedeno mora biti provjerljivo.
   • Pružatelj usluge dostavlja životopis stručnjaka te navodi i kontakt podatke osobe ili organizacije gdje su reference provjerljive, a dokazuje se: životopisom stručnjaka u EUROPASS formatu s navedenim referencama i kontaktima za provjeru istih, Izjavom.
 • pružatelj usluge obvezuje se u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana jednakovrijednim stručnjakom i o tome obavijestiti Ministarstvo, s dostavljenim životopisom novog stručnjaka, u protivnom se briše iz Kataloga (dokazuje se: Izjavom)
 • pružatelj usluge izvršava isplate plaće zaposlenicima, plaća doprinose za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH (dokazuje se: potvrdom Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv, Izjavom)
 • pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ne smije biti pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru (dokazuje se: Izjavom)
 • pružatelj usluge nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji, odnosno ne nalazi se u postupku koji su, prema propisima države sjedišta ili nastana kojim se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični prethodno navedenim postupcima (dokazuje se: Izjavom)

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

 • Potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i u njemu naznačiti u kojem području vaučera želi biti upisan u Katalog (Za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan dužan je dostaviti zasebnu prijavu.), kao i dostaviti prateću dokumentaciju:
  • reference (Mora sadržavati najmanje: naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta, naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi, opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu ako ista postoji, iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi, ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent), datum potvrđene reference, potpis klijenta, a može sadržavati i druge podatke koji dodatno opisuju sadržaj i kvalitetu rada u ovom području.)
  • izjavu
  • životopis stručnjaka
  • izvod iz odgovarajućeg registra
  • Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument kojeg je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
  • Potvrdu Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv

NAPOMENE:  

 • MINGOR zadržava pravo isključiti pružatelja iz Kataloga u slučaju tri (3) negativno ocijenjena proizvoda ili reklamacije korisnika na isti.
 • Pružatelj usluge koji je upisan u Katalog ne može sudjelovati kao prijavitelj u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.
 • Katalog će biti objavljen na web stranici MINGOR (ili drugoj odgovarajućoj plaftormi) i sadržavati osnovne podatke o pružateljima usluga.
 • Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
 • Upite u vezi ovog Javnog poziva mogu se dostaviti na adresu elektroničke pošte upiti.katalog@mingor.hr.

Izvorni poziv možete proučiti na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/Javni%20poziv_Katalog.pdf