Potvrda Suda časti za dozvolu (licenciju) za izvođenje praktične nastave

Dokumenti

Sud časti Hrvatske obrtničke komore na zahtjev izdaje potvrde u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. Potvrde se izdaju na osobni zahtjev i podnose se direktno Sudu časti, a dostavljaju se izravno podnositeljima zahtjeva na njihove adrese sjedišta obrta/trgovačkog društva, odnosno na adresu navedenu u zahtjevu.

Potvrde podnositeljima zahtjeva se dostavljaju u najkraćem roku redovnom poštom preporučeno, u izvorniku, te ih podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnoj instituciji (područnim komorama, ministarstvima ili drugima državnim tijelima).

Isto tako, potvrde se ne ne otpremaju fax-om osim u izuzetnim slučajevima na zahtjev samog podnositelja zahtjeva i to na njegov osobni fax a nikako drugim institucijama ili državnim tijelima (npr. u slučajevima kad im ista potvrda hitno treba, zbog zadovoljenja roka za predaju dokumentacije, ali uz napomenu da im se potvrde dostavljaju i redovnom poštom jer ih u izvorniku trebaju dostaviti u instituciju gdje predaju dokumentaciju).

  • Zahtjev se može dostaviti osobno ili poštom na adresu Suda časti HOK-a, Ilica 49/II, Zagreb kao i faxom na br. 01/4846-610

Datoteka

Obrazac zahtjeva Suda časti