Zaključak Vlade RH o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena od 5. siječnja 2023.

Naslovna Vijesti

Od 1. siječnja 2023. nacionalna valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj je Euro. Cijene usluga i proizvoda obavezni ste dvojno iskazivati (u kunama i eurima) cijelu 2023. godinu. Uputa za postupanje kod prelaska na Euro je uputa na web stranici www.euro.hr  sa svim informacijama za konverziju.

Podsjećamo: preračunavanje se izvršava primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (1 EUR =7,53450 HRK), sa svih pet decimala. Dobiveni iznos zatim se zaokružuje nadvije decimale tako da se primjenjuje matematičko pravilo zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Nepoštivanje propisanog načina preračunavanja i zaokruživanja je kažnjivo kao prekršaj. Kod samog preračunavanja cijenu koja se naplaćuje potrošaču ne smije se zaokruživati ni naviše, ali ni naniže.

Poslovni subjekti mogu i moći će sniziti cijenu koju naplaćuju potrošaču, tj. nakon preračunavanja iz kune u euro cijenu u euru zaokružiti naniže. Primjerice, proizvod koji je do dana uvođenja eura imao cijenu 20,00 kuna (2,65 eura), od 1. siječnja 2023. godine trebao bi zadržati istu cijenu od 2,65 eura (20,00kuna), ali možete ga sniziti tako da ima cijenu 2,60 eura (19,59 kuna).
Međutim zabranjeno je zaokruživanje naviše. To je suprotno pravilima zaokruživanja i protivno je zakonskim načelima, a osobito načelu zaštite potrošača prema kojem potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju zbog toga što je Euro uveden kao službena valuta, kao i načela neopravdanog povećanja cijena koje znači kako se pri uvođenju eura ne smiju povećati cijene robe ili usluge bez opravdanog razloga.

Važno je za istaknuti da poslovnim subjektima nije zabranjeno podizati cijene proizvoda i usluga ako za podizanje cijena imaju opravdani razlog. Ali, samo uvođenje eura nikako ne smije biti, niti je opravdani razlog za povećanje cijena, ni minimalno.

Zaključak Vlade od 5.01.2023. nalaže svim sudionicima na tržištu da isprave greške ukoliko su one nastale prilikom konverzije ili nepropisnog zaokruživanja (na više). Također, nalaže poslovnim subjektima da vrate cijene na one koje su vrijedile 31.12.2022 ukoliko za njihovo povećanje s 31.12 na 1.1. ne postoji opravdan razlog.

Opravdani razlozi za povećanje cijena nisu definirani propisima. Oni mogu biti povećanje ulaznih cijena sirovina, ali i najma, održavanja, plaća i sl. za koje postoji adekvatan dokaz i koji su prethodili (opravdanom) povećanju cijena, što se procjenjuje za svakog obrtnika pojedinačno, prema njegovim konkretnim uvjetima i troškovima. Kod promjene cijena, trgovci koji se bave prodajom na malo moraju popisati svu robu za koju se mijenja cijena te sastaviti zapisnik o promjeni cijena.

Zaključno, apeliramo na sve obrtnike da postupe u skladu s pozitivnim propisima RH te se pridržavaju Zaključka Vlade i prilagode cijene u eurima u skladu s cijenama od 31.12.2022. ako su ih podigli bez opravdanog razloga.

Hrvatska obrtnička komora i dalje će svojim članovima pružati sve relevantne informacije kako bismo Vam olakšali proces prilagodbe pri uvođenja eura. Sva pitanja oko uvođenje nove valute možete postaviti na mail adresu euro@hok.hr