MAJSTORSKI ISPIT

Majstorski ispit Obrazovanje

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti ( “Narodne novine” br. 88/2002.), a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta.
Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugoga obrtnika.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti:
• osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
• osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
• osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.
DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU
• rodni list, domovnica, osobna iskaznica – kopija
• svjedodžba o naučničkom ispitu – kopija
• svjedodžba o završnom ispitu – kopija
• e-radna knjižica
• ugovor-i o radnom stažu u zanimanju za koji se želi polagati majstorski ispit ili potvrda poslodavca (original), onoliko ugovora koliko treba da ima uvjete za ispit.
• Za obrtnike obrtnica – kopija
*Originalne dokumente donijeti na uvid

Rokovi prijave za 2024.
01.12.2023. za rok u veljači
13.07.2024. za rok u rujnu

CIJENA MAJSTORSKOG ISPITA 2.600,00 kn (345,08 EUR)*