Ispiti o stručnoj osposobljenosti

Obrazovanje Stručna osposobljenost

Ispiti o stručnoj osposobljenosti polažu se u pet ispitnih rokova:
ROK PRIJAVE: 30 dana od početka ispita u određenom roku
DOKUMENTI KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ PRIJAVNICU

 • domovnica – kopija
 • rodni list – kopija
 • svjedodžbu osnovne škole – kopija ( najmanje osnovne škole)
 • osobna iskaznica – kopija
 • originalne dokumente donijeti na uvid
  STRUKTURA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
  Ispit se sastoji od:
 • Izrade praktičnog rada i / ili radne probe
 • Provjere znanja nužnih za samostalno obavljanje obrta
  Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati, temeljem odgovarajuće isprave dio ispita o stručnoj osposobljenosti iz ranije stečenog obrazovanja. Ispitaniku koji položi ispit izdaje se UVJERENJE o stručnoj osposobljenosti. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta za koji je ispitanik osposobljen. Stručna osposobljenost upisuje se u radnu knjižicu. Pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti nisu obvezne, ali se mogu realizirati u ustanovama koje imaju verificiranu ovu djelatnost.
  CIJENA ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
  Cijena polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02.) i iznosi 159,27 EUR. Troškove ispita podmiruju ispitanici.
  Prilikom službene prijave ispita plaća se akontacija u iznosu od 39,82 eur najkasnije do izlaska na praktični dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 119,45 eur. Obavijesti o održavanju ispita o stručnoj osposobljenosti dostavlja se na kućnu adresu najkasnije 14 dana prije ispita.
 • LITERATURA (može se kupiti u Obrtničkoj komori Brodsko-posavske županije)
 • Pravo i pravni propisi u obrtništvu 15,93 EUR
 • Osnove gospodarstva 11,95 EUR
 • Ugostiteljsko posluživanje – SAMO POSLUŽITELJ JELA I PIĆA 10,62 EUR

Odgovori