Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika

Ceh prijevoznika Cehovi Vijesti

Podsjećamo da je Vlada RH donijela Uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika (NN 104/22).

Pravo na nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika imaju osobe koje obavljaju komercijalni cestovni prijevoz putnika koje su na temelju odredbi Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (»Narodne novine«, broj 12/19.) rješenjem Ministarstva financija – Carinske uprave ostvarile pravo na povrat dijela trošarine za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. ožujka 2023.

Nadoknada po litri dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu putnika iznosi 0,20 eura (1,47 kuna).

Korisnici prava pisani zahtjev za nadoknadu dijela troškova podnose Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tromjesečno, najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Tekst Uredbe možete pronaći OVDJE.

Zahtjev treba sadržavati naziv i OIB podnositelja zahtjeva, podatak o razdoblju za koje se traži nadoknada, količinu litara goriva po mjesecima za koje se traži nadoknada, te podatke o transakcijskom bankovnom računu na koji je potrebno izvršiti uplatu nadoknade. Zahtjev u prilogu mora sadržavati presliku rješenja Ministarstva financija – Carinske uprave kojim se odobrava povrat plaćene trošarine za razdoblje i količine goriva iz zahtjeva.