O nama

Hrvatska obrtnička komora samostalna je stručna poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtništva.

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora sa oko 80.000 obrtnika.

U obrtničku komoru Brodsko-posavske županije učlanjena su dva udruženja obrtnika s područja Brodsko-posavske županije s 2.532 obrtnika.


Kontakt

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije

ADRESA:
PETRA KREŠIMIRA IV 46/1
35000 SLAVONSKI BROD

TELEFON:
035 447 017
035 447 017 (FAX)

EMAIL:
ok.slavonski.brod@hok.hr
kontakt@okbp.hr

WEB:
www.okbp.hr

PREDSJEDNIK:
KRUNOSLAV HOLJEVAC
TAJNICA/SAVJETNICA ZA ŠKOLSTVO:
TATJANA TIJAN