Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti PANONSKE HRVATSKE

Cehovi Naslovna Vijesti

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama definiranim u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Uputa o prijavi:

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na Obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa te potpisom Deklaracije.

Obrazac se podnosi na dva načina:

  1. Elektronskim ispunjavanjem google obrasca putem poveznice uz obvezno učitavanje potpisane Deklaracije za predmetni regionalni lanac vrijednosti
  2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca te Deklaracije za predmetni regionalni lanac vrijednosti, elektroničkom poštom na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta, kao primjer u nastavku: Javni poziv za iskaz interesa – RLV HRANA I POLJOPRIVREDA – PANONSKA HRVATSKA

Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Javni poziv za iskaz interesa moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: industrijskatranzicija@mrrfeu.hr.

Odgovori na postavljana pitanja će se objaviti tijekom trajanja Poziva na internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/ i

http://www.strukturnifondovi.hr/.

U nastavku su priložene poveznice za lakši pristup pojedinom javnom pozivu prema područjima interesa:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti HRANA i POLJOPRIVREDA Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu ZELENI RAST Panonske Hrvatske

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti PAMETNE i KREATIVNE INDUSTRIJE Panonske HrvatskeJavni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnom lancu vrijednosti KONTINENTALNI TURIZAM Panonske Hrvatske