Ispit kojim se dokazuje osnovno znanje u poučavanju učenika na naukovanju

Ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju Obrazovanje

Osobe koje u skladu sa Zakonom o obrtu udovoljavaju uvjetima da postanu mentori, a nemaju položen majstorski ispit, u svrhu ishođenja dozvole (licencije) za provedbu naukovanja trebaju položiti ispit kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju.

Ispit se provodi u područnim obrtničkim komorama.

Rokovi polaganja u Obrtničkoj komori Brodko-posavske županije:

 • Proljetni rok           
 • Ljetni rok               
 • Jesenski rok           
 • Zimski rok              

Ispit je moguće prijaviti on-line  putem stranice Hrvatske obrtničke komore za prijavu ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju. Kliknite na   –   PRIJAVA ISPITA ON-LINE

Prijava je moguća i osobno u Obrtničkoj komori Brodsko-posavske županije. Za prijavu je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu uz koju se obvezno prilaže: rodni list – kopija, osobna iskaznica ili putovnica – kopija, svjedodžba o završenoj srednjoj školi (minimalna razina 4.1) ili druga javna isprava kao dokaz stečene razine kvalifikacije – kopija, dokaz o uplati akontacije ili ukupne cijene ispita. U slučaju potrebe savjetnici za obrazovanje mogu zatražiti da donesete originalne dokumente na uvid. 

Cijena ispita

U skladu s Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju cijena ovog ispita iznosi 106,17 EUR.
Svaki kandidat prilikom službene prijave ispita uplaćuje akontaciju za polaganje ispita u iznosu od 26,54 EUR. Iznos akontacije sadržan je u cijeni ispita. Najkasnije do izlaska na pisani dio ispita kandidat je dužan uplatiti preostali dio iznosa od 79,63 EUR.

Sadržaj ispita

Ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

 • opći dio: odnosi se na sustav strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • posebni dio: odnosi se na pedagoške osnove obrazovanja učenika, planiranje, programiranje i izvođenje učenja i poučavanja u radnom okruženju te praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika.

Program ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju možete pronaći na sljedećoj poveznici PROGRAM ISPITA KOJIM SE DOKAZUJE OSNOVNO ZNANJE O POUČAVANJU UČENIKA NA NAUKOVANJU.

Literatura

Za pripremu ispita preporučujemo sljedeću literaturu:

 • Miljković, D. i Rijavec, M. (2010). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP d.o.o.
 • Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 • Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
 • Vizek-Vidović V., Vlahović-Štetić V., Rijavec M., Miljković M. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
 • Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.
 • Hrvatska obrtnička komora (2019). Osnove radne pedagogije. Zagreb: Hrvatska obrtnička komora i Pučko otvoreno učilište.
 • Petričević, D. (2006.). Metodika praktične nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Petričević, D. (2007.). Metodika strukovno-teorijske nastave. Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Turković, I. (1995.). Osnove metodike praktične nastave. Zagreb: Školska knjiga.
 • Turković, I. (1996.). Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u praktičnoj nastavi, Zagreb: Pučko otvoreno učilište.
 • Vodič za poslodavce za naukovanje, Projekt Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships EP4A: https://supportapprenticeships.eu/hr.

Priznavanje ispita i izdavanje duplikata

Putem stranice https://obrazovanje.hok.hr također možete Hrvatskoj obrtničkoj komori predati zahtjev za priznavanje ovog ispita na temelju prethodno stečenog obrazovanja koje se dokazuje odgovarajućom ispravom ili zatražiti izdavanje duplikata uvjerenja.

Datoteka

Prijavnica.pdf